Wczesnoszkolna przygoda z LARP (Live Action Role Playing)

Mamy dzisiaj dla Państwa pewną propozycję – wiosenną zabawę na świeżym powietrzu. Live Action Role Playing (LARP) to termin na dobre zadomowiony w polskich realiach. Oznacza działanie umiejscowione na pograniczu sztuki i gry, której uczestnicy tworzą i przeżywają opowieść odgrywając przydzielone im role. W gruncie rzeczy przypomina to trochę improwizowany teatr, przy czym akcja LARP’a może być rozgrywana zarówno w świecie rzeczywistym, jak i fikcyjnym.

Larp’y można traktować zarówno jako formę zabawy, jak i nauki, o czym coraz częściej można przekonać się śledząc telewizyjne reportaże i audycje radiowe na ten temat. Choć do tej pory pokutowało przekonanie, że taka forma aktywności zarezerwowana jest i najlepiej sprawdza się w działaniach starszych dzieci, młodzieży i dorosłych –  LARP zawitał również na grunt edukacji wczesnoszkolnej – rzecz jasna, z powodzeniem. Nie wszystkie zasady są możliwe do zaimplementowania w szkolnych realiach, ale dla chcącego, nic trudnego. Jakie korzyści niesie za sobą ta forma? Jak z niej korzystać? Jakie stwarza możliwości? Jakie trudności mogą jej towarzyszyć? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

LARP - Zdobywcy WiedzyCo, gdzie i dla kogo?

Live Action Role Playing może być formą nauki przez zabawę bazującą na wczuciu się i byciu wskazana postacią, dzięki znajomości jej historii, celów, osobowości, jak również poprzez odpowiednie kostiumy, scenografię i rekwizyty. Najlepsze pomysły opierają się na aktualnych trendach panujących wśród dzieci i ich zainteresowaniach – to najbardziej buduje motywację i zaangażowanie. Gra może odbywać się w wyimaginowanym, wymyślonym przez nauczyciela lub uczniów świecie, gdzie możemy osadzić realizowane na zajęciach tematy, przedstawić je dzieciom w atrakcyjny, acz „problemowy” sposób. LARP jest więc rodzajem gry, najczęściej prowadzonym przez tzw. „Mistrza Gry” (na tym etapie najlepiej, żeby był nim Nauczyciel). Mistrz gry organizuje na różne sposoby zdarzenia i akcje mające miejsce w trakcie gry. Służy również pomocą rozwiązując kwestie sporne między graczami, a przede wszystkim koordynuje całą zabawę.

LARP

Jak pokazuje doświadczenie, LARP ma świetny wpływ na integrację dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Najlepiej sprawdza się na wczesnym jej etapie, gdy dzieci dopiero zapoznają się ze sobą. Dobrze się też sprawdza w budowaniu struktury grupy (grup) uczniów, umożliwia wspólne przeżywanie, poznawanie i doświadczanie. Należy zwrócić uwagę, że tak rozumiana przygoda daje nauczycielowi i jego uczniom przebogaty repertuar działań praktycznych, przy których wiele można się nauczyć (o tym za chwilę). LARP najlepiej sprawdza się w plenerze, dlatego warto pomyśleć o nim w kategorii zajęć właśnie poza murami szkoły, plenerowych, czy w ramach Zielonej Szkoły. Taki model proponuje zresztą Ewa Palmer-Kabacińska, mówiąc o modelu trójkąta opartego na trzech elementach, które występują w zazębiających się dziedzinach – przygodzie, przyrodzie i działaniu w plenerze. Nauczyciel może zdecydować, które z tych działań jest w pedagogice przygody nadrzędne, zależy to oczywiście od indywidualnego podejścia.

Jakie korzyści przynosi to rozwiązanie?

Przekonujące do LARPU w takim wydaniu jest dodatkowo umiejscowienie nauki w kontekście działania ściśle powiązanego ze środowiskiem naturalnym, przyrodą, chociaż oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zajęcia organizować  również w budynku. Tak rozumiana przygoda jest, w odczuciu badaczy, czynnikiem wywołującym i przyspieszającym naukę, pomaga kształtować umiejętność sprawnego działania w grupie (wpływa na wzajemną socjalizację uczniów). LARP to również niesamowita okazja do rzeźbienia u dzieci sprawności w wykorzystywaniu swoich mocnych stron, tworzenia lub rozwiązywania zadań, gotowości do podejmowania wyzwań, wytrwałości w dążeniu do celu, umiejętności wypracowywania kompromisów, umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, wzmocnienia pewności siebie i wiary uczniów we własne możliwości, o poprawie sprawności fizycznej nie wspominając. Co ważne i ciekawe zarazem, LARP’ y stymulują pomysłowości kreatywność uczniów oraz pomagają w nauce działania pod presją czasu.

Pomysł na przygodę - LARP

Jakie mogą być trudności jak Nauczyciel może je przezwyciężyć?

LARP nie jest oczywistą formą nauki przez zabawę i nie zawsze też udaje się go zorganizować i zrealizować. Przez wzgląd na swoją specyfikę, może powodować pewne problemy organizacyjne. Ograniczeniem mogą być, na przykład, niesprzyjające warunki pogodowe, ograniczony czas i konieczność jego odpowiedniego rozplanowania, działanie pod presją czasu. Problem może również sprawiać brak zgrania w grupie, trudności komunikacyjne, nieśmiałość uczestników zabawy. Ważnym czynnikiem w tym zakresie jest także przecenienie lub niedocenienie możliwości grupy w zakresie realizacji zadań w grze. Na szczęście LARP jest formą wymagającą odpowiedniego przygotowania, jest to zatem okazja dla nauczyciela do odpowiedniego przygotowania się. Należy oczywiście zwrócić uwagę na zapewnienie odpowiedniej opieki i poziomu bezpieczeństwa w grupie podczas zabawy.

Co Państwo myślicie o LARP?

Jak podoba się Państwu pomysł wykorzystania takiej formy nauki przez zabawę w trakcie zajęć lekcyjnych? Może już Państwo próbowali? Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym profilu Facebook 🙂

Maciek

Możesz również polubić…

3 komentarze

  1. Paweł pisze:

    Bardzo ciekawa rzecz zarówno dla młodych i tych starszych. Larpy są bardzo popularne na różnych konwentach fantastyki.

  2. LARPy to świetne rozwiązanie dla grup, gdzie są dzieci zbyt aktywne fizycznie. W takich chwilach mogą się wykazać i poszaleć 🙂

  1. 8 maja 2017

    […] jest otwarty umysł i kreatywność w pracy z dziećmi. Niedawno opublikowaliśmy artykuł na temat Live Action Role Playing (LARP) w edukacji wczesnoszkolnej.  Wierzymy, że również w nim znajdziecie Państwo źródło […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *