Zdobywcy Wiedzy pod lupą Izabeli Breguły

Izabela Breguła – współautorka podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej (2017) w zakresie kształcenia informatycznego, wieloletni doradca metodyczny z I i II stopniem specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania początkowego. Nauczyciel dyplomowany, edukator, trener. Autorka 5 pionierskich innowacji pedagogicznych z zakresu włączenia ICT do edukacji wczesnoszkolnej oraz publikacji w zakresie tej problematyki. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych. Zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie pod Patronatem Honorowym MEN „Innowacyjny Nauczyciel 2013” oraz III w ramach Global Forum in Education w Barcelonie za projekty edukacyjne związane z włączeniem TIK do edukacji uczniów w klasach I – III.  Otrzymała nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Opolskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Strzelce Opolskie za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju i upowszechniania edukacji. Prowadzi popularny blog Tablet w edukacji wczesnoszkolnej.


Uznanie ze strony autorytetów w środowisku nauczycielskim jest dla nas bardzo ważne. Dlatego też z przyjemnością przyjęliśmy recenzję pani Izabeli Breguły, którą mamy przyjemność zaprezentować poniżej:

Zdobywcywiedzy.pl to dynamicznie rozwijająca się platforma edukacyjna dedykowana uczniom w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Stanowi obszerną bazę ćwiczeń interaktywnych doskonale korespondujących z aktualnie jeszcze obowiązującą oraz „nową” podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.

Zdobywcywiedzy.pl to bardzo dobry wybór

Ogromną zaletą portalu Zdobywcywiedzy.pl jest fakt, że wszystkie zadania zostały zaprojektowane przez polskich autorów – tym samym doskonale wypełniają niszę rzeczywistych potrzeb wynikających ze specyfiki polskiego systemu edukacji wczesnoszkolnej. Ulokowanie ćwiczeń interaktywnych w jednym miejscu przestrzeni wirtualnej to dodatkowy atut platformy Zdobywcywiedzy.pl jako nowoczesnego narzędzia wspomagającego bieżącą pracę nauczyciela i ucznia.  

Zakres merytoryczny zgromadzonych na platformie zasobów zadaniowych pozwala na wykorzystywanie ich w nieograniczonym wymiarze, w dowolnym czasie i miejscu, co stanowi ogromny walor edukacyjny produktu. Z zasobów platformy można bowiem korzystać w ramach różnych form organizacyjnych pracy z uczniem w szkole – zajęcia edukacyjne w klasie, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, świetlicowe, rozwijające zainteresowania oraz także w domu, dzięki modułowi zadawania prac domowych jako alternatywy dla analogowych prac domowych zadanych przez nauczyciela w klasie.

Zadania interaktywne dostępne na portalu Zdobywcywiedzy.pl zostały pogrupowane w kategoriach wiekowych oraz  tematycznych odpowiadających takim dziedzinom aktywności uczniów jak edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i język obcy nowożytny –język angielski.  Stanowią zatem atrakcyjną z pozycji metodycznej formę realizacji kształcenia informatycznego od najmłodszych lat skorelowaną nie tylko z wymaganiami szczegółowymi edukacji informatycznej. Ćwiczenia interaktywne udostępnione na platformie to obszerny, liczący blisko 10 000  zbiór  zadań o różnorodnej formie. Uczeń ma możliwość trenowania, czy też sprawdzania swoich umiejętności oraz wiadomości w ramach zadań polegających na rozwiązywaniu krzyżówek, wykreślanek, rebusów, puzzli, quizów i innych form gier.

Ze Zdobywcami Wiedzy nie ma nudy

Zastosowane bogactwo form zadań do wykonania, co ciekawe także w odniesieniu do takich samych treści – sprzyja przeciwdziałaniu nudzie, monotonii oraz automatyzmowi. Twórcy portalu zadbali także o stymulowanie sfery emocjonalno – motywacyjnej najmłodszych użytkowników portalu. Zastosowane elementy grywalizacji w ramach zmagań ucznia z kolejnymi zadaniami interaktywnymi o różnym stopniu trudności stanowią źródło pozytywnych wzmocnień do dalszego działania. Uczeń w sposób szybki i transparentny otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat jakości wykonywanych przez siebie zadań dzięki czemu ma zagwarantowaną systemowo możliwość gromadzenia rekordów (punktów), tym samym uczestnictwa w rywalizacji z innymi rówieśnikami opartej na przejrzystych i czytelnych zasadach.

Indywidualizacja na szeroką skalę

Praca ucznia z zadaniami budującymi zasoby platformy Zdobywcywiedzy.pl umożliwia każdemu nauczycielowi realizację w praktyce szkolnej zasady indywidualizacji na szeroką skalę. Nauczyciel i uczeń dysponują możliwością doboru, wyboru zadań o różnym stopniu trudności w dowolnym czasie i miejscu nauki. Tak więc praca dydaktyczna wspomagana portalem do doskonałe narzędzie trafiające w potrzeby uczniów funkcjonujących na różnych poziomach poznawczych.

Praca uczniów na platformie Zdobywcywiedzy.pl wyzwala u nich naturalną ciekawość poznawczą.  Pozwala nauczycielowi realizować ideę nauczania wyprzedzającego. Zadania interaktywne zgromadzone na platformie stanowią atrakcyjną dla każdego ucznia formę nauki poprzez zabawę wokół zakresów merytorycznych, których wprowadzanie, utrwalanie w formie analogowej pochłania sporą ilość czasu zajęć w szkole i nauki domowej.  Praca z platformą pozwala na utrwalanie wcześniej poznanych pojęć oraz intuicyjne przyswajanie nowych, rozwija myślenie krytyczne i twórcze uczniów oraz wzmacnia procesy samokontroli.

W szkole i w domu. Zdobywcy Wiedzy sprawdzają się wszędzie

Platforma Zdobywcywiedzy.pl posiada przejrzysty, czytelny, intuicyjny interfejs co do minimum redukuje ewentualne trudności ucznia w samodzielnym poruszaniu się po udostępnionych zasobach. Portal sprawnie działa nie tylko na typowych komputerach PC, ale także na urządzeniach mobilnych (tabletach, smartfonach), z których korzystają uczniowie w szkole czy też w domu. Pozwala to na uniknięcie dyskomfortów związanych z ograniczeniami dostępowymi wynikającymi  z różnorodności urządzeń oraz systemów operacyjnych, na których pracują uczniowie.

Dodatkowo dzięki takim możliwościom, każde dziecko rozpoczętą na portalu przygodę z nauką opartą na wciągającej zabawie edukacyjnej może kontynuować także w domu pod kontrolą rodzicielską. Funkcjonalności portalu umożliwiają nauczycielom korzystającym z tablic interaktywnych na wykorzystanie potencjału dostępnych na platformie ćwiczeń interaktywnych do podniesienia atrakcyjności prowadzonych zajęć edukacyjnych w dowolnym czasie ich przebiegu – nie tylko podczas wyodrębnionych zajęć komputerowych odbywających się zazwyczaj w pracowni komputerowej. Uniwersalność i różnorodność zadań pozwala na wykorzystanie ich przez nauczyciela zarówno w fazie wprowadzenia do zajęć jak i ich rekapitulacji.

Promocje najwyższych lotów

Serwis Zdobywcywiedzy.pl dynamicznie rozwija swoje produkty, usługi troszcząc się o zaspokojenie potrzeb swoich dorosłych jak i małych użytkowników. Oferuje swoim użytkownikom wiele promocji, dogodności finansowych, systemowych i organizacyjnych.

Dzieci rodziców, którzy podejmą decyzję o promocyjnym zakupie rocznego abonamentu Prymus na pełny okres nowego roku szkolnego – od 01 września 2017 do 31 sierpnia 2018,  już w dniu wniesienia opłaty abonamentowej będą mogły korzystać nieodpłatnie z wszystkich zasobów i funkcjonalności dostępowych bez oczekiwania na aktywację wrześniową. Dzięki temu pojawia się niepowtarzalna sposobność nieodpłatnego korzystania przez dziecko z wartościowych edukacyjnie zasobów zgromadzonych na portalu także w okresie wakacyjnym poprzedzającym nowy rok szkolny 2017/2018. Ze szczegółami promocji można zapoznać się na stronie https://zdobywcywiedzy.pl/promocja.html. Portal umożliwia także korzystanie z udostępnionych zasobów w ograniczonym na potrzeby użytkownika czasie w ramach jednorazowych abonamentów miesięcznych – Bystrzak.  

Zdobywcywiedzy.pl - Prymus

Innowacyjny program dla szkół

W kolejnym roku szkolnym 2017/2018, w ramach rozszerzenia oferty kierowanej do szkół dostępna będzie nowa wersja programu „Zdobywcy Wiedzy w Twojej szkole” umożliwiająca zakładanie subkont nie tylko dla nauczycieli, ale także dla 20 –stu uczniów. Z serwisem Zdobywcywiedzy.pl ściśle jest powiązany blog edukacyjny o tożsamej nazwie i atrakcyjnych artykułach. Za dołączenie do grona sympatyków serwisu na portalu społecznościowym Facebook można uzyskać dostęp do atrakcyjnych, tematycznych kart pracy, a w ramach zapisania się do subskrypcji elektronicznego newslettera dostęp do kolorowanek.

Szczerze polecam platformę edukacyjną Zdobywcy Wiedzy wszystkim dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Produkt jest wart każdej złotówki.

Izabela Breguła


Pani Izabelo,

serdecznie dziękujemy, za tak wyczerpującą i przychylną recenzję. Jesteśmy dumni, że nasza platforma edukacyjna zaskarbiła sobie Pani sympatię. Ze swojej strony obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy i będziemy jeszcze bardziej ulepszać nasze rozwiązanie!

Zespół Zdobywców Wiedzy

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. 15 października 2017

    […] Strzelecka nauczycielka reprezentantką Polski na międzynarodowym Globalnym Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Barcelonie! Dodano: 21 październik 2013. Zdobywcywiedzy.pl – pod lupą Izabeli Breguły. […]